DSC_6118

Letný tabor – vodný raj – Opalex Sigord – informácie prihláška 2019

TÁBOR Vodný Raj 2019 v hoteli OPALEX SIGORD

TANEC, ŠPORT, VODNÉ HRY.

Termin: 22.7.2019 do 27.7.2019

Cena 179 € (možnosť príspevku od zamestnávateľa)

 www.tpmstudio.sk

 

Letný tábor je určený deťom, ktoré milujú vodu, ozdravný relax, chcú mať veľa pozitívnych zážitkov a k tomu veľa dobrých priateľov.
Ponúkame: tanečné programy, výuka tanca HIP-HOP, vodné hry a športy, DISCO, loptové hry, karneval, večerné opekanie, hľadanie pokladu, workshop fotografovanie, rôzne súťaže, loptové hry…

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, plnú penziu, poistenie, vstup do bazénov, zdravotníka, animátorsky program.Organizujeme dopravu smer hotel a späť.

 

info záujem – Tel: 0915499245 Garbár

 

 

Letný tábor je určený deťom, ktoré milujú vodu, ozdravný relax, chcú mať veľa pozitívnych zážitkov a k tomu veľa dobrých priateľov. Kúpanie, vitálny svet, vodné hry, súťaže, vodný tanec
Tanečné programy, výuka tanca HIP HOP, večerná diskotéka, loptové hry, karneval, fotografická súťaž, lukostreľba, stolný tenis (doniesť si rakety )
Večerné opekanie, hľadanie pokladu…
Ubytovanie, plná penzia, poistenie, kúpanie, výuka tanca, večerná diskotéka, workshop fotografovanie, súťaže loptové hry, karneval, večerné opekanie, zdravotník.
Organizujeme vlakovú dopravu smer Košice -Hotel a späť.

V cene majú deti : Dopravu, poistenie, zdravotník, ubytovanie, plná penzia, program animátor, bazén každý deň, večerné opekanie pri ohni.

 

info záujem – Tel: 0915499245 Garbár

 

Upozornenie pre rodičov (zákonných zástupcov)

Je nevhodné ponechať deťom do tábora zlaté retiazky alebo iné drahé predmety a hračky. Za ich stratu alebo poškodenie vedenie tábora nezodpovedá, pokiaľ deti nepožiadajú o odloženie vecí do úschovy tábora

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte neodkladne vedúceho tábora Jan Garbár. Tel:  0915499245

1. Návštevy detí v letnom tábore sa neodporúčajú z výchovných a zdravotných dôvodov.

2.Telefonovať s deťmi na linku tábora môžete výhradne medzi 18:00 a 19:00 na telefón 0915499245.

3.V prípade, ak dieťa nebude rešpektovať táborový poriadok, musí pobyt bez nároku na vrátenie úhrady ukončiť.

4. Škody spôsobené dieťaťom je povinný uhradiť jeho zákonný zástupca.

5. Náklady spojené so zabezpečením zdravotného stavu dieťaťa je rodič povinný uhradiť pri ukončení pobytu dieťaťa v rozsahu, ktorý nehradí zdravotná poisťovňa.

6. Prípadné pripomienky alebo reklamácie treba podať emailom alebo telefonicky neodkladne do 24 hodín od ich vzniku

7. Zdravotné vyhlásenie podpísané rodičom resp. zákonným zástupcom, nesmie byť staršie ako 24 hodín pred termínom nástupu do tábora. Najviac sa praktizuje jeho vypísanie počas nástupu do tábora, tlačivo je k dispozícii na mieste nástupu.

8. V prípade ak dieťa nie je dopravené zákonným zástupcom do tábora osobne, ale prostredníctvom známych, potrebné je vytlačiť si prihlášku vo formáte MS WORD alebo PDF /podstránka s prihláškou/ , vypísať a podpísať s dátumom nástupu do tábora, nakoľko toto isté robia aj zákonní zástupcovia detí priamo na mieste pri príchode. Dátum podpisu je nevyhnutný v deň nástupu kvôli prehláseniu o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako 24 hodín a toto je zároveň neoddeliteľnou súčasťou prihlášky do tábora.

Platenie u hlavného vedúceho (Osobne)  -  Jan Garbár 0915499245.Dostanete doklad o zaplatení. Cena tábora 179.eur

TANEČNÉ, POHYBOVÉ A MODELINGOVÉ ŠTÚDIO – JAN GARBÁR, č.t. 0915499245
Záväzná prihláška
Meno a priezvisko:
Bydlisko :
Rodné číslo:
Telefon:
Email:
Týmto sa záväzne prihlasujem na letný tábor v  termíne …….22.7.-27.7.2019.         
               
V Košiciach, …………………………..        
               
Podpis /zákonný zástupca/ ………………………………….      

 

Platbu za tábor vykonať v hotovosti k rukám vedúceho tábora Jana Garbára.

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>